سلام و روز بخیر

من مدت زیادی رو افرود می رفتم و الان مدتی هست که به طبیعت گردی روی اوردم البته پیاده :4:
کیسه خوابی که دارم هم بزرگ و هم سنگینه و تا الان چون با ماشین میرفتم برام مهم نبوده....