دره راگه
دره راگه در منطقه رفسنجان یکی از پدیده های جالب فرسایش آبی

دره راگه يكي از پدیده های طبیعی زیبا و منحصر به فرد شهرستان رفسنجان است، دلیل پيدايش دره، عبور رودخانه و سیلابهای منطقه در...