پارک علمی پروفسور بازیما اولین پارک موضوعی علمی در کشورمان ایران است این پارک در مساحتی حدود 2400 متر در طبقه چهارم مجتمع وصال واقع در منطقه گردشگری سپاد مشهد واقع شده است .
در پارک علمی پروفسور...