درود بر شما دوستان گرامی .
من هر وقت توی این سایت میام از مباحث کارشناسانه دوستان جواب سوالاتم را بطور صحیح میفهمم .
بنظر من علت خشکی دریاچه ها و تالبها 70% کمبود باران و 25% مدیریت غلط و بقیه...