موسسه TPOTY که بطور خلاصه Travel Photographer of the Year نام دارد برای سال ۲۰۱۶ عکسی از یک عکاس پرتقالی به نام Joel Santos را به عنوان برنده عکاسی سفر در سال ۲۰۱۶ انتخاب کرد.

این جهاردهمین سال...