وسیله ای که می خوام معرفی کنم برای مسافرت با ماشین یا کمپ زدن افراد با تعداد بالا مفیده و می تونه برای شارژ وسایل الکتریکی مفید باشه. البته وزنش به نسبت بالست.این وسیله استارتر خودرو یا به عبارت دیگه...