این کوه زیبا در مسیر جاده علی آباد-تفت در منطقه ای به همین نام در استان یزد قرار گرفته و جاده اصلی از کنارش رد میشه.
اخیرا پروژکتورهایی برای نورپردازی این اثر طبیعی اطرافش نصب شده .