سلام به همه ی گردشگرای عزیز.بافت تاریخی روستای اصفهک در چهلوپنج کیلومتری شهرستان طبس واقع شده.این بافت هنوز به طور کامل بازسازی نشده و هم اکنون مسجد و حمام قدیمی ان تا حد قابل قبولی بازسازی شده و چند...