سلام
سال نو بر همگی مبارک باشه
تصاویری از روستای با صفای چالهما که در استان مرکزی نزدیک شهرستان شازند قرار گرفته را در چهار قسمت تقدیم شما می کنم طول و عرض جغرافیایی: 33.791583 49.288917
این اعداد...