سلام دوستان شرمنده از اینکه مدتیه نیستم و همین نبودم باعث شده بسیاری از دوستان جدید رو نشناسم .
در هر حال به لطف عنایت عموی عزیزم مسافرتی برای زیارت امام هشتم به مشهد الرضا داشتیم و تحویل سال در...