نمونه این دستگاه دفع حشرات مد نظر شما فکر میکنم در اینجا هستش که اسمش ریدکس هست. ولی فکر میکنم قابل حمل نباشه. البته من نرم افزاری رو در کافه بازار دیدم که همین امواج فراصوت رو از طریق گوشی موبایل...