سلام خانوم شادین خیلی جای زیباییه میخاستم بپرسم با اطلاعات شمادر فصل زمستان هم میشه رفت اونجا؟