سلام.جنگل های ارسباران(قره داغ.قراجه داغ) واقعا محلی زیبا با طبیعتی بکر است .حیات وحش این منطقه در نوع خود بینظیر و غنی است به طوریکه حتی اگر طبیعت گرد یا زیست شناس حرفه ای نباشید با کمی پرسه زدن در...