ممنون جناب هومن
این اطلاعات ممکنه برا کسانی که بار اول میخوان مسیر را برن مشکل ساز بشه.

1- درسته که این مسیر از دید یه آدم حرفه ای ممکنه هموار به نظر بیاد اما در واقعیت هموار نیست. شیب های نسبتا...