احتمالا به این علت اسم آلپ ایران رو روی اشترانکوه گذاشتند به دلیل اینکه قله هایی شبیه قله های آلپ داره.http://www.anobanini.net/forum/attachment.php?attachmentid=13666&d=1343690001
...