• دوستان عزیز لطفاً با دقت متن زیر را مطالعه فرمایید.

• به لطف خدا و با استعانت از او چهل و دومین برنامه جشن تولد ایتام روز 1 شنبه 17 خرداد ماه 94 به مناسبت تولد 15 نفر از نوگلان خرداد ماهی برگزار...