اطلاعات و عکس دیدنی های این جزیره را از آدرس زیر ببینید:

سفرنامه تصویری - جزیره قشم- بهمن ماه 1389
سفرنامه تصویری جزیره قشم؛ بهمن ماه 1388