تاریخچه : باغ شاهزاده ماهان یکی از باغ های تاریخی ایران است. این باغ در سال 2011 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.باغ شاهزاده ماهان کرمان به عنوان باغ شاهزاده، معجزه ای در کویر...