در این واقعیت که شهر دبی بلندترین ساختمان جهان (برج خلیفه Burj Khalifa به ارتفاع 828 متری) و همینطور عظیم ترین پارک تفریحی سرپوشیده دنیا را در اختیار داشته و به همین زودی ها، اولین آسمان خراش چرخنده...