سلام؛ من میخوام که سنگ نوردی رو تازه شروع بکنم (داخل سالن).
اولین وسیله قطعا کفش هست؛ بر اساس جستجویی که انجام دادم به سه تا مدل Hydrogym، Nitrogym و Oxygym رسیدم، آیا گزینه های بهتری میتونن برای...