وحید جان تمام مسیرهایی که تو یه فایل همزمان باز می شن همزمان هم منتقل می شه حالا تعدادش هر چند تا که باشه. مهم اینه که یه جا باز شن.