سلام
من یک تجربه جدید در استفاده از مپ سورس دارم دوست دارم به شما هم منتقل کنم .از یکی از دوستان یک فایل gps خواستم که از این کار معذور بود ولی عکسی که ترک مسیر روی google earth بود رو تو سایت زده ...