فایل مسیرهای جی پی اس کوه ها، جنگل ها و... را از آدرس زیر دریافت کنید:

http://www.anobanini.net/forum/forumdisplay.php?202