ممنون lamaso. عکسها عالی اند. اگه جایی که ازشون عکسها رو برمی داری مشخصات عکسها رو هم داره از ما دریغ نکن برادر :3: