مطالب جالبی بود چون من این دوره ها رو گذروندم ولی این چیز ها رو بهمون یاد ندادن