سلام عزیزان، البته اصطلاح (کویر ) برای این منطقه ی ( شکارممنوع ) شاید مناسب نباشد. من حدود 13 سال است در حاشیه ی آن کار میکنم. در واقع یک دریاچه ی فصلی است . تا حدود سال1371 تقریبن بیشتر ماههای...