ده سیف، روستایی است از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان در استان کرمان. این روستا به دلیل قرار داشتن در کنار کمپ گردشگری کویر لوت روستای مشهوری می باشد. یکی از دیدنی های این روستا کاروانسرای قدیمی آن...